אירועים קרובים

בהתאם להנחיות משרד הבריאות, בתי הפרת שלנו נפתחו ופועלים במתכונת מוגבלת.
אנחנו ממשיכים וממשיכות להיפגש וללמוד יחד גם באופן מקוון.
מוזמנות ומוזמנים להצטרף ללימוד משותף הן בצורות וירטואליות והן במפגש פיזי בהרשמה מראש.
בברכת ימים בריאים לכולנו!

שישי
11:00