אירועים קרובים

בהתאם להנחיות משרד הבריאות, בתי הפרת שלנו יסגרו עד להודעה חדשה.
אנחנו ממשיכים וממשיכות להיפגש וללמוד יחד, להיות בית מדרש חי ונושם.
מוזמנות ומוזמנים להצטרף ללימוד משותף בצורות וירטואליות.

שישי
11:00