העמוד בבנייה

מקום לעבוד

מרחב משותף לעבודה ולימוד בימים א'-ה' בין השעות 8:30-19:00

מקום ללמוד

שיעורים, הרצאות וחבורות לימוד לאורך השבוע.

מקום להתחבר

סביבה חברית, נעימה ומגוונת.

מקום להתפלל

קבלות שבת בימי שישי כחצי שעה לפני כניסת השבת