מערכי לימוד

הצעות לחברותא לראש השנה

ניתן להשתמש באופן חופשי.

מאשמה לאהבה, מדין למפגש
ראש השנה: מחז״ל אל ספר הזוהר

עמרי שאשא
ראש השנה

בין שקיעה לזריחה:
על האפשרות להשתנות, מכשוליה וכלים להתמודדות

רגב בן דוד
ראש השנה

בראש השנה,
יפה ושונה -
תשליך ושלכת

סיגל שטיינברג
ראש השנה