כל יוזמה מצליחה - צריכה קהילה מפרגנת.

קרן מימוש נועדה לחזק ולמנף יוזמות משפיעות
בחברה הישראלית מקרב קהילת המדרשה.

כך תצטרפו לקרן:

רוצה לתמוך ביוזמות?

הצטרפו לקרן ותנו יד לשינויים
הקרובים ללבכם בחברה הישראלית
השקיעו 100-500 ש"ח שיזכו למאצ'ינג משמעותי
מטעם המדרשה

* בסבב זה יוגשו בקשות למימוש יוזמות חברתיות המציעות התמודדות עם ההיבטים הממכרים של התרבות הדיגיטלית

יוזמות שכבר הצטרפו לקרן

יזמיות ויזמים בקהילה

יזמיות ויזמים בקהילה שכבר הגישו בקשות תמיכה