דרור בונדי

דרור בונדי

התמודדות יהודית עם משברים

האם ליהדות יש תרומת ייחודית לרגע שבו אתה נקלע למשבר ממשי? יש פילוסופים יהודים שניסחו את עצם מהות היהדות כמשבר, כמו למשל הרב סולובייצ'יק וישעיהו

למאמר >>