הודיה קנטרוביץ וכטל

הודיה קנטרוביץ וכטל

אשה למתן ובארי, אשה לאילן, אשת חינוך, מנחת קבוצות, חושבת וחולמת.