מתן קפלן

מתן קפלן

מתן קפלן, מורה להיסטוריה ומחנך בגמנסיה העברית בירושלים. סטודנט לתואר שני במחלקה לתולדות ישראל ויהדות זמננו בבר אילן. בוגר אלול ו' עין צורים.

איך נהלך ברגש בבית אלוהים

מוסף. סדר עבודת הכהן הגדול ביום הכיפורים. מילים מוכרות ובכל זאת כל כך מנוכרת לנו כמתפללים. מוסף – תפילה שעניינה בקורבנות היום; וסדר עבודת הכהן

למאמר >>