מתניה אליצור

מתניה אליצור

מתניה כליצור הוא רכז בית המדרש של בית פרת הירושלמי ובוגר המרכז האקדמי שלם.