ד״ר מיכה גודמן

ד״ר מיכה גודמן

פרשת בשלח חסינים מפני ניסים

חסינים מפני ניסים | בשלח

כבדות ליבו של פרעה מנעה ממנו הכרה בה'. באה כבדות תנועת מרכבתו והולידה את ההכרה הזו בטרם הכביד עליו ה' את ידו, מצהיר פרעה מלך

למאמר >>