ניצן ריבלין

ניצן ריבלין

בוגרת אלול י"ב נתיבל'ה. סטודנטית לתואר שני במחשבת ישראל באוניברסיטה העברית. עובדת במרכז האקדמי שלם, מנחה בעמותת גשר ועורכת ספרים. האהבה הגדולה ביותר היא למילה הכתובה.

אילו היינו בסנהדרין

מכות א' יא': סנהדרין ההורגת אחד בשבוע נקראת חובלנית. רבי אלעזר בן עזריה אומר, אחד לשבעים שנה. רבי טרפון ורבי עקיבא אומרים, אילו היינו בסנהדרין

למאמר >>