עמרי שאשא

עמרי שאשא

חי עובד ומגדל את שלושת ילדיו בירושלים. מלמד במכון הרטמן ובמדרשת עין פרת. כותב דוקטורט על ספר הזוהר במחלקה למחשבת ישראל באוניברסיטת בן גוריון שבנגב.

גאולת הדיבור | פסח בראי הקבלה

בספרי קבלה וחסידות מובא שפסח הוא הזדמנות להתבונן בדיבור האנושי, באופן שבו אנחנו משוחחים ומשתמשים בשפה. פסח הוא זמן ה"הגדה", ערב שבו אנחנו מדברים הרבה,

למאמר >>