אור אליאסיאן

אור אליאסיאן

הגדרה כזהות

ההגדרות הזהותיות השונות שלי מתקשות לדור בכפיפה זו עם זו על הנייר. ואף על פי כן, כולן מרכיבות את היותי. אני בוחרת להגדיר את עצמי

למאמר >>