ראובן חורון

ראובן חורון

בוגר אלול י' נס הרים. מהנדס חשמל בהכשרתי, ירושלמי בהוויה.