דף יומי

אודיה גולדשמידט - אלחדד

מדיי שבוע ביום שני

יש אנשים שאוהבים לרוץ כדי לפתוח ת'בוקר,  ויש כאלו שמעדיפים דווקא איזה פלפול תלמודי. בשעת בוקר מוקדמת (אבל לא מדי) נפגש אחת לשבוע ללמוד את הדף היומי, אנחנו כרגע לומדים את מסכת עירובין. הלימוד ישלב עיון בטקסט עצמו, רקע והקשר רחב ועיסוק בשאלות פילוסופיות, ערכיות, היסטוריות וקיומיות העולות מן הסוגיות. נלמד בחבורה, מתוך הספר, באווירה רצינית וחברית. מתאים לכולם, לא רק לאנשים של בוקר.

שני
8:00