הגות יהודית עכשווית

סדרת לימוד
עדן ויזלמן

בית פרת תל אביב

ימי ראשון

20:30-22:00

במפגשים נבקש לגעת בסוגיות חיים – נפש, חברה, מוסר – מנקודת מבטה של מחשבת ישראל, דרך כתיבתם של מגוון הוגים – הרב סולובייצ'יק, גורדון, מניטו, שביד ועוד…. לאורך השנה נעבור דרך נושאים שונים (שיבחרו גם על ידי חברי הקבוצה שתתגבש), כשלכל נושא נקדיש כמה מפגשים בהם נצלול  ונעמיק דרך טקסטים, שיח, ולפעמים גם מפגשים עם דוברות ודוברים שונים.

הרשמה