החברה המודרנית ומבקריה

מסע פילוסופי בבעיות העומק של החברה שלנו

ד״ר דני טנא

4 מפגשים החל מה- 5.5

למרות שמודרני פירושו חדשני או עכשווי, הרי ששורשיה של המדינה המודרנית, שבה אנו חיים, נעוצים במאה ה-18. בסדרת המפגשים נחקור תחילה את היסודות הפילוסופיים של החברה (והמדינה) המודרנית דרך קאנט, הגל, ולוק, ולאור זאת נבחן שניים מגדולי מבקריה: ניטשה ומרקס.

4 מפגשים | ימי רביעי  | 19:00-20:30 |  החל מה- 5.5

רביעי
19:00