היום שבו נפסיק לעבוד

סדרת לימוד
מור הניק

בית פרת ירושלים

5 מפגשים בימי שני החל מה-30.01 

19:00-20:30

כבר שנים שמדברים על היום בו נפסיק לעבוד. מכונות יחליפו את מרבית המקצועות, בינה מלאכותית תחליף את תהליכי החשיבה והמדינה תחלק משכורות ללא קשר לתעסוקה. בשביל אחדים מדובר בתרחיש בלהות, בעוד שעבור אחרים מדובר בגן עדן עלי אדמות. נראה כי היחס לעבודה הוא תמיד כפול: העבודה מבטיחה את חיי הנוחות ובו בזמן מבטלת אותם, מאפשרת להביע ערכים ורכיבי זהות וגוזלת זמן יקר מחיינו הפרטיים, היא חופש והיא עונש על חטא קדמון, והיא רצויה ובו בזמן נטל שאין כבד ממנו. בסדרה נקרא טקסטים שונים ובאמצעותם נחקור ונחשוב מה הוליד כל אחת מהתפיסות. ננסה יחד להתבונן במצב הכפול ולהופכו למצב שניתן לחיות איתו.

הרשמה