המפגש בין המערב הליבראלי והמסורת היהודית

אתגרים עכשוויים

פרופ' אבינועם רוזנק

שני מפגשים החל מ-18.5

מפגש 1: ״ראי ראי שעל הקיר מה מצב היהודים בעיר?״ על נישואי תערובת כמשל לאתגרים פילוסופיים. 

מפגש 2: ״על שפה שהושקתה״ תיאור הנחות היסוד של המערב הליבראלי ומה כבר לא ניתן לומר. ההשלכות של מהלכים אלה על האתגרים החינוכיים וההגותיים בזמננו.

*שני המפגשים יתארו את ההתנגשות התרבותית, האתגר החינוכי ומחשבות אודותיו. 

שני מפגשים | ימי שלישי | 20:00-21:00 | החל מ-18.5

*המפגשים מתקיימים במסגרת ׳בית המדרש לחינוך יהודי׳. בית המדרש לחינוך יהודי קם לצד החלום המעשי על הקמת בית ספר ברוח המדרשה, ולאור שאלות העומק החינוכיות שהתחדדו בעקבותיו. במסגרת בית המדרש מתקיימת תוכנית להכשרת מורים, תוכנית ליווי למי שכבר מורים, בית מדרש להורים, ותוכנית פתוחה לציבור הרחב.

שלישי
20:00