התשובה קדמה לעולם

התשובה במשנת הרב קוק
נריה קרמר

בית פרת ירושלים

4 מפגשים בימי רביעי החל מה-30.11 (לא כולל ה-21.12 שחל בחנוכה)

19:00-20:15

במהלך המפגשים נקרא פסקאות של הרב קוק. דרך השפה הייחודית שלו, ננסה להציף ולבחון שאלות שקיימות בחיים האישיים שלנו. נבחן את העולם הפסיכולוגי באופן כללי, ואת עצמנו, לאור הפרספקטיבה הפסיכולוגית הבאה לידי ביטוי בכתביו, כדי למצוא את התשובה שקיימת בתוכנו.

נתחיל בפסקאות הבסיס של "אורות התשובה". משם נמשיך בעזרת שיח משותף לפסקאות קצת יותר מורכבות תוך כדי פירוק מושגי הבסיס ששזורים בתוך המילים.

הרשמה