יהודים של הקצה

יהודים שהלכו צעד אחד יותר מדי

מתניה אליצור

שבועי בשלישי החל מ-2.2

מהם גבולות היהדות שלנו? האם ישנם דעות או מעשים שהעולם היהודי לא מוכן לסבול בקרבו? האם ניתן בכלל לדבר על "יהדות" אחת?

בחבורה הקרובה נחקור את השאלות הללו דרך דמויות יהודיות שהלכו על "הקצה" ונדחקו הצידה. ניתן מקום לכופרים, משיחים, ומקצצי נטיעות. נעלה על ההר עם ישו, נרכב על סוס בשבת עם 'אחר', נצא למסע משיחי עם שבתי צבי ונכפור בעיקר יחד עם שפינוזה. דרך ניסיון להעמיק במה שיש להם לומר ובמה שלמסורת היהודית יש לומר עליהם – ננסה לברר האם אכן ניתן לשרטט את גבולותיה של היהדות.

4 מפגשים | ימי שלישי | 19:00-20:15 | החל מה-2.2

שלישי
19:00