יום כיפור

ט׳-י׳ בתשרי, 15-16.9

מוזמנות ומוזמנים ליום הכיפורים המסורתי שלנו שיתארח השנה בשלושה מוקדים: באלון, בתל אביב ובירושלים.
במקביל לתפילה יתקיימו שיעורים, מפגשים סדנאיים, חדר שקט ומרחב מותאם למשפחות ולטף. ניתן להירשם לתפילות בלבד, או גם לסעודה מפסקת ולינה

להרשמה:
ליום כיפור באלון ⫸ https://forms.gle/oJHCxgijjpZ1qPxF9
ליום כיפור בתל אביב ⫸ https://forms.gle/yxnQzPZGAk5bBqGW6
ליום כיפור בירושלים ⫸ https://forms.gle/ZQb98WmZgy6pzhBo8