כשאומרים נצרות | חנה בנדקובסקי

4 מפגשים החל מ-28.1

בסדרה של ארבעה מפגשים נעמיק את היכרותנו עם הנצרות בארץ. נעסוק בין השאר בזהות המורכבת של הנוצרים הערבים, נלמד על נושאים אקטואליים המעסיקים את העולם הנוצרי מפוליטיקה רוסית ועד שאלות של להט"ב ומגדר. לאורך הסדרה נתוודע ליחסי יהודים ונוצרים בישראל, בשונה ממה שמלמדים אותנו על זה בבתי הספר ונתעדכן על האירועים הצפויים בלוח החגים הנוצרי בירושלים.

שלישי
20:30