ירושלים ואתונה

על המתח העמוק בין האמונה היהודית לאידאה היוונית, בימים ההם, ובזמן הזה

עמית ברץ ועשהאל אבלמן

בית פרת ירושלים

16.3

20:30-22:00

בעת העתיקה, לא רחוק זה מזה, נולדו שני עמים רבי כישרון – היהודים והיוונים. שני העמים יצרו תרבות ייחודית ומפוארת, כל אחד על פי צלמו ודמותו. עם ישראל יצר את התנ"ך, ספר הספרים, שביסודו מהפכה דתית שהביאה לקיצו של העולם האלילי ולהתפתחותן של דתות הנצרות והאסלאם. ספר זה היה לספר חייה של האומה היהודית, ומדרש הקודש נעשה לעיסוקו התרבותי של עם ישראל. מנגד, ביוון העתיקה שוחררה רוח האדם מכבלי המסורת והתגבשה תפיסת העולם המדעית. העיון והחקירה חלשו על כל תחומי הדעת והמדעים והאומנויות שגשגו. והנה, על אף התהום הפעורה בין שתי התרבויות והמתח העצום ביניהן, היו שתיהן לאילנות שמהם צמחה וסביבם השתרגה התרבות המערבית ובכללה מדינת ישראל.

ערב זה יוקדש לאתונה ולירושלים, למאבק האידאולוגי בין שני העולמות ולמופעיו בהיסטוריה העתיקה והחדשה, ובישראל כיום.

השיחה בערב תתקיים בין ד"ר עשהאל אבלמן העוסק בתולדות עם ישראל, לבין ד"ר עמית ברץ העוסק במחשבה הקלאסית.

הרשמה