"כבר משתגעות בי קצת הציפורים"

(אברהם חלפי)

רמזי אלול והימים הנוראים בתלמוד

אודיה גולדשמיט-אלחדד

ארבעה מפגשים | ימי שני החל מה-29.8 | 20:00-22:00
לאורך חודש אלול נעמיק יחד בסוגיות המכוננות שבהם התעצבו המושגים התשתיתיים של מוסד הסליחה, חשבון הנפש, העמידה לדין מול האל, התשובה, הכפרה והתיקון. תקופת אלול מזמנת אותנו להרהר בנקודות הקשות שבינינו לבין בני האדם ובין אלוהים. מקרים אלו כבר הטרידו את חז"ל שדנו בסוגיות האלה בתלמוד. יחד נלמד אותם ונעמיק באופיים של ימי אלול, חגי תשרי ומה שביניהם.

הרשמה

הרשמה מראש | דמי השתתפות: 15 ש״ח