מה הקשר

סדרת לימוד
עולש גולדברג ורבקה מרים

בית פרת ירושלים

חמישה מפגשים בימי שני החל מה-01.05

19:00-20:15

סדרה של מפגשים על מרחק וקרבה,
בהם נתבונן בנבדלות ושייכות, ביחסים בין אדם לאדם, בין איש ואשה, בין דור לדור, בין אדם למקום ובין היחיד לכלל.

הרשמה