ספרות אבות ובנים בראי עקדת יצחק | ניצן ריבלין

3 מפגשים החל מה-16.3

עקדת יצחק מגלמת מודל אמיתי וכואב של יחסי אבות ובנים, של חוסר תקשורת,
של אטימות ואכזבה. יחסיהם של אברהם ויצחק השפיעו על האופן שבו אנחנו
מבינים יחסי אבות ובנים עד היום, ועל הספרות כולה. בחבורת עניין זו נקרא את
עקדת יצחק קריאה צמודה וננסה להבין את התחושות שעולות מהטקסט המקראי;
ננתח אותו ונחשף לשלושה סיפורים קצרים אשר בין שורותיהם מתקיימות
דמויותיהם של אברהם ויצחק.

שני
19:00