על חטא ותשובה

ד"ר אליעזר מלכיאל

בית פרת תל אביב

שני | 14.8 | כ״ז באב

20:00-22:00

נקודת המוצא שלנו ללימודנו המשותף תהיה (ברוח ימֵי חודש אלול) חטא ותשובה; ואולם ממנה נשקיף על דרכו  של רבי נחמן בהארת 'המצב האנושי' – בכללו, וכן במימושו הקונקרטי בחייו ובחיי חסידיו ובחיינו (אם נרצה). שאלות של חיסרון וריקנות ומְלֵאוּת וממשות, של החמצה ושל מימוש עצמי, מתבררות והולכות בסיפורים שסיפר רבי נחמן לחסידיו, וכמובן בתורותיו ובשיחותיו. ננסה לטעום מטעמו הייחודי על קצה המזלג, ואולי גם נתבל בקצת הגיגים פילוסופיים.

הרשמה