פשוט להיות מורכב (?)

מסע בהגותו של הראי"ה קוק
אלעד עירשי

בית פרת תל אביב

4 מפגשים בימי שני החל מה10.7

20:30-22:00

"שאיפתי הגדולה היא לחבר. מי שאמר עלי שנשמתי קרועה – יפה אמר. ..רק הדומם הוא שלם. אבל האדם הוא בעל שאיפות הפכיות ומלחמה פנימית תמיד בקרבו וכל עבודת האדם הוא לאחד את הניגודים שבנפשו על ידי רעיון כללי״. (חדריו, קטז)

בחבורת העניין נפתח פתח לים ההגות האינסופי של הרב קוק ששאף לאחוז את החבל בשני קצותיו ולהראות איך ניגודים שונים במציאות חיינו הם למעשה חלקים של אותו השלם.

  • מי שיגיע או תגיע לכל המפגשים ייחשף לרעיון שמתפתח מבעד להם (זו חבורה על הרב קוק אחרי הכל…), אבל כל מפגש עומד בפני עצמו, כך שניתן להצטרף בכל שלב.

הרשמה