צבא השמים

חבורת עניין
ענת ברקוביץ

בית פרת ירושלים

3 מפגשים בימי רביעי החל מה-15.03

19:00-20:15

האמונה הישראלית הייתה חריגה בנוף העתיק בהיותה אמונת ייחוד. אולם, עשרות פעמים בתנ"ך אנו נתקלים ביצורים מסוג אחר המתלווים לאל האחד, ישויות על-אנושיות שלא ברור כל כך מה טיבן: צבא השמים. 

כיצד עלינו להתמודד עם הופעתם של מלאכים במקרא? האם מדובר בהשפעות אליליות? מהם תפקידיהם של המלאכים? מה היחסים בינם לבין אלוהים? ומה הם מלמדים אותנו על אלוהים עצמו? 

בחבורה נסקור את ההיבטים השונים של תופעת האנגלולוגיה – האמונה במלאכים – כפי שעולה מן הספרות היהודית העתיקה. נתוודע להתפתחותה לאורך זמן, וננסה ללמוד ממנה על תולדות האמונה בכלל.

הרשמה