קריאה פמיניסטית במקורות | אפרת שפירא-רוזנברג

4 מפגשים החל מה-3.3

"המהפכה הגדולה ביותר בהיסטוריה של המין האנושי היא שהתרבות החברתית והרוחנית פסקה מלהיות תרבות גברית ונעשתה תרבות אנושית". כך הגדיר ישעיהו ליבוביץ' את התנועה הפמיניסטית ואת תרומתה לאנושות. עד כמה שעבור רובנו אמיתות אלה נראות מובנות מאליהן, כאשר בוחנים את הטקסטים המכוננים של התרבות היהודית: התנ"ך, ספרות חז"ל על גווניה וסידור התפילה, מתעוררים קיים שעשויים להעמיד אותנו במבוכה. איך מתמודדים עם המבוכה? ה"פמיניזם" לא עשוי מקשה אחת, וככזה קיימות בתוכו גם אפשרויות שונות להתייחסות אל הטקסטים המכוננים של התרבות שלנו. במהלך הסדרה ננסה להכיר את הזרמים השונים בפמיניזם, ודרכם להכיר מגוון דרכים להכיל את המורכבות.

שלישי
20:30