קריאה פוליטית במגילת אסתר | דוד גולדברג

3 מפגשים, החל מה-10.2

בכל ספרי התנ"ך אנחנו מוצאים מסרים רבים: ציווים, מצוות, רעיונות. אלא שבספר אחד, מגילת אסתר, אף אחד מאלו לא נוכח. במגילה אין איזה מוות על קידוש השם עסיסי שנוכל להתפאר בו, ושם ה' אינו מוזכר בה ולו פעם אחת. נראה כאילו הסיפור מתמצה בתיאטרון בו מלך שיכור עובר ממשתה למשתה ונותן לשרים שלו להטות את דעתו לכאן ולשם. אז למה המגילה נכנסה לתנ"ך? מה חז"ל ראו בה שאנחנו לא רואים? את כל זאת ועוד, ננסה להבין ביחד.

שני
19:00