תנ"ך בלי אלוהים?

ביקורת עצמית על קריאה חילונית בתנ"ך

אורן וינטראוב

שבועי בשני החל מ – 1.2

כיצד האדם המערבי, המודרני, ה'נאור', אמור להתמודד עם קריאה בתנ"ך שאינה מעלימה עין ממערכת היחסים בין עם ישראל לקב"ה, מיראה וקורבנות, מבית-המקדש ובמלחמה בעבודה זרה? האם ניתן לקרוא את התנ"ך ללא פילטרים, ובכל זאת לראות בו ספר שראוי להתחנך ולחנך על-בסיסו? 

בחבורת העניין נבקש לחקור את נקודות החולשה של הקריאה החילונית-ליברלית לתנ"ך. ננסה להציע יחד קריאה לא סלקטיבית, שתאפשר ללמוד על עצמנו משהו חדש (כחילונים ודתיים כאחד) דווקא מתוך אי-התכחשות לרעיונות המאתגרים שבמקרא. 

3 מפגשים | ימי שני | 18:45-20:00 |  החל מה-1.2

שני
18:45