תרפיית חורבן

חבורת עניין

מתניה אליצור

3 מפגשים בראשון החל מה-17.7

 | 

18:30

בתהליך התמודדות עם טראומה נדרש המטפל לחזור עם המטופל אל האירוע עצמו – קשה ככל שיהיה – ולעצב את הזיכרון שלו מחדש. אם כך, איך מתמודדים עם טראומה לאומית? חז"ל לדוגמא כתבו אינספור אגדות שמדברות ומעצבות את זיכרון חורבן הבית ובכך עצבו את זיכרונו מחדש. יוסף בן מתתיהו ניסה לפעול בדרך שונה אך דומה – ובחסות הקיסר הוא התיישב לכתוב מחדש את החורבן בצורה היסטורית. המשותף לשניהם – הם התמודדו עם החורבן באמצעות החזרה אל הטראומה עצמה באופן המוחשי ביותר.

האם ניתן להסתכל על אגדות החורבן כניסיון פסיכולוגי-לאומי (ובמקרה של יוספוס – אולי גם אישי) לרפא משהו? או שמא תפקידן בכלל להנציח את החורבן כשבר שלא ניתן לאיחוי? לקראת שלושת השבועות שבסופן תשעה באב ננסה לצלול לטקסטים של אגדות החורבן ו"מלחמות היהודים". הלימוד יהיה מעין ניסיון לבחון איזה סוג של "טיפול לאומי" (אם בכלל) מציעות האגדות והטקסטים ההיסטוריים.

ימי ראשון | 18:30-20:00 | 3 מפגשים החל מה-17.7

הרשמה