׳מסע בעקבות אחד׳

חבורת עניין
רון גיספאן

בית פרת ירושלים

3 מפגשים ב ימי שני החל מה-13.03

19:00-20:15

החבורה תעסוק במעשה אחד שעשה כהן מדיין, יתרו. המעשה ייקח אותנו לסיבוב גילויים מרתק במקרא ובפרשנויותיו.
החבורה תהה מורכבת משלושה חלקים שייבנו אחד על השני כפרמידה:
הראשון שבהם יעסוק בדמות של יתרו – מי היה? למה שמותיו ותיאוריו שונים בכל הופעה? איך איזכורו המצומצם עולה בקנה אחד עם חשיבותו? וכיצד מוזכר בקוראן?
בחלק השני נדבר על רגע מיוחד במפגש של משה עם יתרו , כשמופיע הפועל ׳ויחד׳. נצלול לפירושים השונים של הפועל ונתעמק בפירוש אחד ואיזוטרי.
בחלק השלישי, נעמיק באותו פירוש ונראה הופעות דומות ומסקרנות של הפועל במקרא. לבסוף, נקנח בהופעה בתהילים שם מחכה לנו סיפור מורכב שיעלה שאלות עמוקות ויגע בעצב רגיש של ביקורת המקרא.

הרשמה