שיעורים, סדרות לימוד וחבורות עניין נפתחו להרשמה בבבתי הפרת שלנו בירושלים ובתל אביב
לכל אירועי החודש לחצו כאן.